Skip to content
Qualitat

Qualitat

Certificacions

Sophos en el seu pla de qualitat basat en la millora continua, va implantar durant el 2009 el model de Qualitat ISO 9001.

L’any 2014 va implantar les certificacions Medi Ambient ISO 14001.

Indicadors de qualitat

Estan vigents els indicadors de qualitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya, de l’any 2000 i de l’any 2010.

Auditories

Cada any es realitzen les auditories corresponents per garantir que el Sistema de Gestió de la Qualitat es manté de forma eficaç, i conforme amb els requisits de la norma.

Model de gestió de qualitat

Hem desenvolupat els documents necessaris per a establir el model de gestió de qualitat que facilita i garanteix la tasca del personal treballador