Skip to content
Empresa

Empresa

Sophos és una empresa dedicada al servei de les persones grans donant resposta a les seves demandes segons el nostre model de gestió.

La missió de Sophos és promoure el benestar de les persones, facilitant la realització de les activitats de la vida diària i necessitats d’acompanyament i confort, segons les pròpies característiques individuals i socials de cada persona. Adaptant-nos als canvis que es van produint en la nostra societat així com a les noves demandes del col·lectiu de la gent gran.

Com ho fem

El model de gestió es basa en un sistema d’atenció integral,  centrat en la persona (ACP) i de millora continua, obert a la comunitat, concebut des d’un conjunt de principis i mètodes destinats a obtenir la màxima satisfacció de la persona usuària.

Disposem de centres amb espais i equipaments tècnics adaptats, així com els programes, activitats i recursos humans necessaris que garanteixen la dignitat de les persones, el seu benestar i el respecte a la seva autonomia i llibertat.

Compromís

Donem una resposta adequada a les necessitats de cada persona, ens comprometrem amb cadascuna d’elles per complir les seves expectatives com a ésser únic.

Entorn adequat i adaptat

Facilitem un entorn adequat i adaptat a les necessitats de cada persona.

Respecte dels drets humans

Respectem els drets humans de privacitat, intimitat, dignitat, respecte i llibertat; on cada persona controla la seva pròpia vida.

Atenció personalitzada

Des del primer moment es tenen en compte les expectatives de la persona usuària i de la seva família. És per això que per tal d’oferir una atenció personalitzada, prèviament a l’ingrés, necessitem saber què és el que vol la persona i què espera del centre, respectant el seu projecte vital.

Valoració integral de la persona i pla d’actuació

Realitzem una valoració integral de la persona establint els objectius comuns d’atenció, el pla de treball interdisciplinari, les intervencions de cada àrea i l’avaluació dels resultats, per a millorar / mantenir / endarrerir el deteriorament de la qualitat de vida de la persona usuària i la seva família.

Consens amb l’usuari/ària i la família

Dins del pla d’actuació es contempla consensuar amb usuari/ària i família els objectius i les intervencions a realitzar, definides per l’equip tècnic; treball social, fisioteràpia, psicologia, educació social, teràpia ocupacional, medicina i infermeria.