Skip to content
Dona jove i afectuosa feliç amb un somriure de dents abraçant el seu pare gran

Sophos Residències i serveis a la gent gran

L’objectiu de Sophos és promoure el benestar de les persones, facilitant la realització de les activitats de la vida diària i necessitats d’acompanyament i confort, segons les característiques individuals i socials de cada persona. Adaptant-nos als canvis que es van produint en la nostra societat així com a les noves demandes del col·lectiu de la gent gran.

Respectem els drets humans de privacitat, intimitat, dignitat, respecte i llibertat; on cada persona controla la seva pròpia vida.

Dona jove i afectuosa feliç i somriure abraçant una dona gran

Atenció integral

El model de gestió es basa en un sistema d’atenció integral,  centrat en la persona (ACP) i de millora continua, obert a la comunitat, concebut des d’un conjunt de principis i mètodes destinats a obtenir la màxima satisfacció de la persona usuària.

Benestar de la gent gran

Disposem de centres amb espais i equipaments tècnics adaptats, així com els programes, activitats i recursos humans necessaris que garanteixen la dignitat de les persones, el seu benestar i el respecte a la seva autonomia i llibertat.

Metge saludant al seu pacient

Preguntes Freqüents

Com puc sol·licitar una plaça de residència o centre de dia?

Omplint el formulari de la pàgina web (Contacte amb nosaltres) o bé trucant a la residència on el Departament de Treball Social us informarà de tots els detalls com fer la sol·licitud, els tipus de plaça, tramitar l’ingrés,  documentació necessària…. 

Quin és el preu de la plaça?

El preu dependrà del tipus de plaça, el grau de dependència i si l’habitació és doble o individual. 

Si vull una plaça privada, després puc optar a una pública?

Sí, tots els centres disposen de places públiques. Quan una persona ingressa a la plaça privada pot continuar en llista d’espera per plaça pública fins que se l’hi assigni, en aquest moment es farà el canvi de tipologia de plaça. 

Puc visitar el meu familiar sempre que vulgui?

Si, l’horari de visites és ampli i flexible, sempre respectant les rutines de les persones que viuen al centre i la bona convivència. 

Més preguntes

Contacti amb el Centre

Omple el formulari a contactar.