Skip to content
Centre de dia

Centre de dia

Servei d’acolliment diürn que dóna suport a les persones grans que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària i complementen l’atenció pròpia de l’entorn familiar.

Objectius específics

 • Afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social pròpia de l’entorn familiar
 • Mantenir a la persona en el seu entorn personal, social i familiar, en les millors condicions
 • Proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans dependents

Tipus de serveis

 • Acolliment diürn
 • Manutenció
 • Atenció personal en les activitats de la vida diària
 • Higiene personal
 • Readaptació funcional i social
 • Recuperació dels hàbits d’autonomia
 • Suport personal, social i familiar
 • Seguiment i prevenció de les alteracions de la salut