Recursos Humans

El personal és la peça clau pel bon funcionament d’un centre residencial. El nostre objectiu és poder comptar amb els millors professionals per oferir un servei de qualitat a les persones usuàries.

Per aquesta raó Sophos vetlla perquè la totalitat de la plantilla pugui desenvolupar la seva tasca de la millor forma possible oferint una metodologia de treball i fomentant el treball en equip.

Treballem amb l’atenció centrada en la persona, i per tant es necessària la participació de tot l’equip professional de la residència; que treballant de forma coordinada i consensuada aconseguim arribar a aquest objectiu comú, d’oferir un servei de qualitat a les persones usuàries.

 

El desenvolupament de la tasca assistencial exigeix que els professionals desenvolupin les seves tasques amb qualitat. La qualitat assistencial exigeix que cada persona usuària sigui tractada com a ésser individual i únic. Aquesta idea és la base en la que es fonamenta el treball de Sophos.

 

El Grup Sophos ha desenvolupat tots els documents necessaris (Procediments, Registres i Annexes) per tal de establir el seu model de gestió de qualitat, que facilita i garanteix la tasca del seu personal.

Per tal de poder donar el millor servei als usuaris:

  • L’equip humà de Sophos disposa del personal qualificat i titulat per totes les funcions que exerceix.
  • Professionals adequadament capacitats, motivats i compromesos per oferir el millor servei de qualitat a les persones.
  • Promovem la formació continuada i el creixement personal i professional, dels nostres treballadors/es.